[ประกาศรางวัล] ลอยกระทงกับ Alday Alnite

***ผู้โชคดียืนยันสิทธิที่ Inbox page: AldayAlnite ภายใน 7 วัน หลังประกาศผลกิจกรรม หากเกินจากนี้ทีมงานจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***